WCZORAJ
   Historia powstania polskiej szkoły  w Nowym Kramsku wiąże się z okresem, kiedy na terenie Babimojszczyzny wzmógł się ruch na rzecz tworzenia ośrodków oświatowych dla mniejszości obcojęzycznej na Ziemiach Zachodnich. Proces powstawania szkół polskich był tutaj wieloletnim okresem starań polskich towarzystw i polskich posłów w pruskim sejmie,  zwłaszcza posła Jana Baczewskiego i Stanisława Sierakowskiego. Upór i konsekwencja Polaków w staraniach o utworzenie polskich szkół doprowadziły do ich otwarcia w 1929r. Odbywało się to w różnych terminach: pierwszą szkołę otwarto w Starym  Kramsku 1. maja, a następne 10. czerwca w Dąbrówce Wielkopolskiej, 11. Czerwca w Nowym Kramsku i Podmoklach Małych. Ponadto 14. września otwarto szkołę polską w Babimoście. Inauguracje otwarcia szkół polskich były w poszczególnych miejscowościach, jak podkreślali Niemcy, świętem radości, triumfem polskości.
Tak rozpoczyna się historia szkoły polskiej w Nowym Kramsku. W uroczystości otwarcia 11. czerwca 1929r. wzięli udział: prezes Związku Towarzystw Szkolnych w Niemczech- poseł Jan Baczewski i kierownik Polsko- Katolickiego Towarzystwa Szkolnego na obwód rejencji Piła- Jan Różański. Od tej chwili szkoła stała się dla mieszkańców wsi wszystkim: szerzycielem wiedzy, ośrodkiem kultury, patronem organizacji polskich, soczewką, skupiająca najlepszych Polaków. Z dnia na dzień poszerzał się kra jej oddziaływań i nadszedł czas, kiedy zmieściła w swych skromnych klasach wszystkie myśli, dążenia i działania Polaków. Stała się sercem i mózgiem wsi.
   Szkoła rozpoczęła pracę w jednej izbie budynku rządowego szkoły niemieckiej. Ponieważ utworzono od razu trzy klasy, dlatego lokale udostępnili:
Dominik Krawiec, Wincenty Adam, Stanisław Obst. Pierwszym kierownikiem szkoły był Włodzimierz Szews, następnie: Władysław Sroka, Roman Jaskółski, Maria Zientara- Malewska.
   Po drugiej wojnie światowej, po powrocie Ziem Zachodnich do Macierzy, jako pierwszy kierownictwo szkoły objął
Wiesław Sauter, potem: Leon Obst, Witold Kruchlik, Ryszard Gabryjel, Władysław Stoll, Antoni Jakubowski, Marek Kuc, Stefania Wachowska. Obecnie funkcję dyrektora pełni była uczennica tejże szkoły- mgr Maria Waligóra.
   Szczegółowa historia szkoły polskiej w Nowym Kramsku przedstawiona została  w książce „Kronika Szkoły Polskiej w Nowym Kramsku 1929- 1954", wybór i redakcja Joachim Benyskiewicz.

     W roku 2002 na podstawie Uchwały Nr XXXII/ 165/ 02 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 10. 10. 2002 r. szkoła nasza stanowi Zespół Edukacyjny im. Bojowników o Polskość Ziemi Kramskiej wraz z przedszkolami w Nowym i Starym Kramsku. Swoją opieką dydaktyczno - wychowawczą obejmujemy zatem większy krąg młodego pokolenia Kramszczan. 

DZISIAJ   
   Kształcenie i wychowanie, rozbudzanie  zainteresowań i zdolności dziecka, to cele nadrzędne pracy szkoły. Staramy się, by szkoła była miejscem, które zapewnia bezpieczeństwo i przyjazny klimat, sprzyjający pracy i własnemu rozwojowi dzieci.
Temu służy dobra od wielu lat współpraca nauczycieli, uczniów, rodziców z całą społecznością lokalną.
   Oto oferta różnych spotkań i imprez szkolnych:
1. Powitanie pierwszoklasistów tzw. WUNDERTYTAMI, zwyczajowo nazywanym rogiem obfitości.
2. Pasowanie na ucznia naszej szkoły- całodzienne imprezy dla uczniów klas zintegrowanych: program artystyczny klas II i III; popis pierwszaków, pasowanie, poczęstunek, dyskoteka. W imprezie zawsze uczestniczą rodzice.
3. „Spotkanie z Rodziną"- autorski program artystyczny zespołu  taneczno- wokalnego Wiolinki dla rodzin.
4. Spotkania jasełkowe- wspólne śpiewanie kolęd, dzielenie się opłatkiem.
5. Bal maskowy dla dzieci.
6. Zabawa karnawałowa dla rodziców.
7. Wyjazdy do teatru.
8. Wieczornice poświęcone rocznicy wyzwolenia Nowego Kramska.
9. Festyn dla środowiska.
10. Uroczyste spotkania z okazji Dnia Babci, Dziadka, Mamy i Taty.
11. Tydzień z Kulturą- cykl imprez dydaktyczno- wychowawczych.

Z   A   P   R   A   S   Z   A   M   Y     ! ! !